trái phiếu doanh nghiệp

  • NHNN tuýt còi việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản
    NHNN tuýt còi việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản – Thị trường vốn rộ lên phong trào phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với sự đa dạng về chủng loại hàng hóa, phong phú về giá cả (lãi suất) và đối tượng tham gia. – Để chứng minh sức nóng ...
  • Thị trường vốn đầu năm 2019
    Thị trường vốn đầu năm 2019 Tín dụng tăng trưởng 2,9%|quý; Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng cao hơn lãi suất trái phiếu doanh nghiệp-điều lạ gì đang xảy ra ở thị trường vốn ? Gần đây, thị trường vốn xuất hiện một số diễn biến lạ. Xâu chuỗi lại thấy có &i điều ...