Nói giỏi

  • Nói giỏi là chưa đủ để chốt hợp đồng bạc tỷ
    Nói giỏi là chưa đủ để chốt hợp đồng bạc tỷ “Nói” giỏi sẽ giúp bạn tiếp cận được khách hàng nhưng để “chốt” thành công hợp đồng, bạn phải biết “lắng nghe”! Cấp độ 1 Lắng nghe bản thân, xây dựng nhiệt huyết: Hãy tự hỏi bản thân có đủ yêu thích để gắn ...