ngân hàng

  • Thị trường vốn đầu năm 2019
    Thị trường vốn đầu năm 2019 Tín dụng tăng trưởng 2,9%|quý; Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng cao hơn lãi suất trái phiếu doanh nghiệp-điều lạ gì đang xảy ra ở thị trường vốn ? Gần đây, thị trường vốn xuất hiện một số diễn biến lạ. Xâu chuỗi lại thấy có &i điều ...