Invision Hospitality

  • Scenia Bay Condotel sẽ được quản lý bởi Invision Hospitality
    Như chúng ta đã biết, vào ngày 15/08/2017, Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai – chủ đầu tư dự án căn hộ Scenia Bay, Nha Trang đã ký kết hợp tác với tập đoàn khách sạn InVision Hospitality để quản lý vận hành dự án. – Dự án Scenia Bay gồm hơn 700 ...