Chọn chung cư

  • Chọn chung cư đúng phong thủy, nguyên tắc vàng nào cần quan tâm?
    Chọn chung cư đúng phong thủy, nguyên tắc vàng nào cần quan tâm? Đặc trưng của chung cư là vừa tách bạch phần riêng lại vừa phụ thuộc phần chung, ảnh hưởng giữa các căn hộ của toàn khối nhà với nhau. Do vậy, các yếu tố phong thủy vẫn tuân theo những nguyên tắc ...