Các Tiểu khu tại Vinhomes Riverside The Harmony

SL Đông Dương

+ Tổng số căn: 118 căn
+ Loại hình: Biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố
+ Diện tích:
Biệt thự đơn lập: 300 – 500m2
Biệt thự song lập:207– 213– 216m2
Nhà phố: khoảng 200m2

TR - ĐL HL

+ Tổng số căn: 271 căn
+ Loại hình: Biệt thự đơn lập, tứ lập, liền kề, nhà vườn
+ Diện tích:
Biệt thự đơn lập: 300 – 500m2
Biệt thự tứ lập: 180 – 200m2
Liền kề: 90 – 96m2
Nhà vườn: 150 – 160 – 180m2

ĐL Pháp

+ Tổng số căn: 167 căn
+ Loại hình: Biệt thư đơn lập, song lập, nhà vườn, liền kề
+ Diện tích:
Biệt thự đơn lập: 300-500m2
Biệt thự song lập: 207-213-216m2
Nhà vườn: 150-160-180m2
Liền kề: 90-96m2 .

 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐK MUA CĂN HỘ : 0987.907.165