Hệ thống cấp thoát nước KDT đông nam Trần Duy Hưng

Hệ thống cấp thoát nước là điều rất quan trọng đối với một khu đô thị, Vậy Vinhomes Trần Duy Hưng có những giải pháp nào?
1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:
Giữ nguyên giải pháp san nền, thoát nước mưa theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô
thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định
số182/2005/QĐ-UB ngày 08/11/2005:
– Giải pháp san nền phù hợp hướng thoát nước của khu đất, có cao độ từ 6.6- 6,9m, độ dốc san
nền i = 0,004 – 0,005 đảm bảo thoát nước tự chảy.
– Hệ thống thoát nước mưa có tiết diện D800-D1250mm xây dựng dọc theo đường quy hoạch
đểthoát nước cho khu vực nghiên cứu.

VINHOMESTRANDUYHUNGBạn đã xác định được vị trí Vinhomes Trần Duy Hưng chưa?

2. Quy hoạch cấp nước:
Giữ nguyên giải pháp Cấp nước theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đông
Nam đường Trần Duy Hưng đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định
số182/2005/QĐ-UB ngày 08/11/2005, cụ thể như sau:
– Nguồn cấp: Nước cấp cho khu đất được lấy từ tuyến ống cấp nước truyền dẫn F800mm xây
dựng dọc theo tuyến đường Khuất Duy Tiến; Tuyến ống F600mn xây dựng dọc theo tuyến
đường Trần Duy Hưng; F400mm xây dựng dọc theo tuyến đường Hoàng Minh Giám và Hoàng
Đạo Thúy, thông qua các tuyến ống cấp nước phân phối có đường kính F150- F200mm xung
quanh khu vực nghiên cứu.
– Xây dựng mạng lưới cấp nước mạng vòng kết hợp mạng nhánh cụt để đảm bảo cấp nước an
toàn và liên tục tới từng khu vực. Đường ống cấp nước phân phối có đường kính D100mm ¸
D200mm và đường ống dịch vụ D50 để cấp nước cho các đối tượng tiêu thụ trong khu đất.
– Dọc theo các tuyến ống cấp nước đường kính từ F100 trở lên bố trí các họng cứu hỏa, khoảng
cách giữa các họng cứu hỏa theo quy định. Các họng cứu hỏa này sẽ có thiết kế riêng và được cơ
quan phòng cháy chữa cháy của Thành phố thỏa thuận trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng.
3. Quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn:
Giữ nguyên hệ thống thoát nước thải và quản lý chất thải rắn đã được xác định trong đồ án Quy
hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng đã được UBND Thành phố phê
duyệt tại Quyết định 182/2005/QĐ-UB ngày 08/11/2005:
– Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng có tiết diện D300 – D400mm thoát về trạm xử lý nước
thải Phú Đô.
– Trước mắt khi Thành phố chưa xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, nước thải sinh hoạt
được xử lý cục bộ tại từng công trình hoặc từng nhóm công trình trước khi thoát tạm ra hệ
thốngthoát nước mưa.

 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐK MUA CĂN HỘ : 0987.907.165